תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
48 / 3
7%
כללי
74 / 4
6%
Swim 5/74
Run 28/74
מקטע זמן
סיום שחיה 00:09:15.950
יציאה לריצה 00:10:44.150
בקרת כרוז 00:18:21.100
סיום 00:18:30.950
סיום שחיה 00:09:15.950
יציאה לריצה 00:10:44.150
בקרת כרוז 00:18:21.100
סיום 00:18:30.950