תוצאה
קטגוריה
117 / 15
13%
מגדר
117 / 15
13%
כללי
141 / 15
11%
Swim 35/141
T1
Bike 19/141
T2
Run 17/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:16:07
Swim 1500m 1500 m 00:33:02
Total Swim 1500 m 00:33:02
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:42:18
Bike 11K 11.00 Km 00:54:04
Bike 24K 23.60 Km 01:14:13
Bike 30K 29.90 Km 01:26:16
Bike 40K 40.00 Km 01:43:00
Total Bike 40.00 Km 01:43:00
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:00:37
Run 5.3K 5.30 Km 02:09:56
Run 7.4K 7.35 Km 02:19:24
Run 10K 10.00 Km 02:31:14
Total Run 10.00 Km 02:31:14
מעבר
T1 00:02:45
T2 00:02:22
הצג מפה