תוצאה
קטגוריה
117 / 19
17%
מגדר
117 / 19
17%
כללי
141 / 20
15%
Swim 21/141
T1
Bike 35/141
T2
Run 24/141
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:15:48
Swim 1500m 1500 m 00:32:14
Total Swim 1500 m 00:32:14
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:40:48
Bike 11K 11.00 Km 00:52:50
Bike 24K 23.60 Km 01:13:36
Bike 30K 29.90 Km 01:26:18
Bike 40K 40.00 Km 01:43:50
Total Bike 40.00 Km 01:43:50
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 02:00:08
Run 5.3K 5.30 Km 02:09:41
Run 7.4K 7.35 Km 02:19:43
Run 10K 10.00 Km 02:33:32
Total Run 10.00 Km 02:33:32
מעבר
T1 00:02:06
T2 00:02:05
הצג מפה
דירוג