תוצאה
קטגוריה
25 / 7
29%
מגדר
101 / 14
14%
כללי
101 / 14
14%
Swim 7/101
T1
Bike 48/101
T2
Run 8/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:13:50
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:23:51
Bike 11K 11.00 Km 00:37:24
Bike 20K 20.00 Km 00:56:32
Total Bike 20.00 Km 00:56:32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:45
Run 4.5K 5.00 Km 01:19:29
Total Run 5.00 Km 01:19:29
מעבר
T1 00:02:23
T2 00:01:22
הצג מפה