תוצאה
קטגוריה
25 / 5
20%
מגדר
101 / 12
12%
כללי
101 / 12
12%
Swim 23/101
T1
Bike 3/101
T2
Run 27/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:50
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:26:30
Bike 11K 11.00 Km 00:37:52
Bike 20K 20.00 Km 00:53:54
Total Bike 20.00 Km 00:53:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:08:42
Run 4.5K 5.00 Km 01:19:11
Total Run 5.00 Km 01:19:11
מעבר
T1 00:03:21
T2 00:01:23
הצג מפה