תוצאה
קטגוריה
25 / 6
24%
מגדר
101 / 13
13%
כללי
101 / 13
13%
Swim 17/101
T1
Bike 15/101
T2
Run 14/101
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 750 m 00:16:25
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:26:05
Bike 11K 11.00 Km 00:38:30
Bike 20K 20.00 Km 00:55:54
Total Bike 20.00 Km 00:55:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2.5K 2.50 Km 01:09:46
Run 4.5K 5.00 Km 01:19:28
Total Run 5.00 Km 01:19:28
מעבר
T1 00:02:32
T2 00:01:00
הצג מפה