תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
13 / 6
47%
כללי
15 / 6
40%
Swim 5/15
T1
Bike 4/15
T2
Run 8/15
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 250 m 00:08:26
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:36:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:55:52
מעבר
T1 00:02:53
T2 00:00:53
הצג מפה