תוצאה
קטגוריה
21 / 13
62%
מגדר
21 / 13
62%
כללי
21 / 13
62%
Swim 17/21
T1
Bike 12/21
T2
Run 8/21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:11:25
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 00:18:29
Bike 11K 11.00 Km 00:29:09
Total Bike 11.00 Km 00:29:09
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 3.2K 3.25 Km 00:55:39
מעבר
T1 00:01:27
T2
הצג מפה