תוצאה
קטגוריה
29 / 25
87%
מגדר
29 / 25
87%
כללי
29 / 25
87%
Swim 22/29
T1
Bike 24/29
T2
Run 20/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:11:15
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:42:25
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:59:18
מעבר
T1 00:02:37
T2 00:00:58
הצג מפה