תוצאה
קטגוריה
29 / 13
45%
מגדר
29 / 13
45%
כללי
29 / 13
45%
Swim 12/29
T1
Bike 8/29
T2
Run 18/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:20
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:12
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:49:57
מעבר
T1 00:02:15
T2 00:00:44
הצג מפה