תוצאה
קטגוריה
29 / 14
49%
מגדר
29 / 14
49%
כללי
29 / 14
49%
Swim 9/29
T1
Bike 11/29
T2
Run 19/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:50:43
מעבר
T1 00:02:04
T2 00:00:46
הצג מפה