תוצאה
קטגוריה
29 / 22
76%
מגדר
29 / 22
76%
כללי
29 / 22
76%
Swim 16/29
T1
Bike 19/29
T2
Run 23/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:31
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:36:35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:54:40
מעבר
T1 00:02:18
T2 00:01:03
הצג מפה