תוצאה
קטגוריה
29 / 7
25%
מגדר
29 / 7
25%
כללי
29 / 7
25%
Swim 4/29
T1
Bike 5/29
T2
Run 12/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:09:06
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:32:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:46:59
מעבר
T1 00:01:57
T2 00:00:46
הצג מפה