תוצאה
קטגוריה
29 / 9
32%
מגדר
29 / 9
32%
כללי
29 / 9
32%
Swim 11/29
T1
Bike 7/29
T2
Run 9/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:36
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:48:01
מעבר
T1 00:01:52
T2 00:00:45
הצג מפה