תוצאה
קטגוריה
29 / 23
80%
מגדר
29 / 23
80%
כללי
29 / 23
80%
Swim 25/29
T1
Bike 25/29
T2
Run 2/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:13:46
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:45:59
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:56:37
מעבר
T1 00:03:24
T2 00:01:02
הצג מפה