תוצאה
קטגוריה
29 / 6
21%
מגדר
29 / 6
21%
כללי
29 / 6
21%
Swim 6/29
T1
Bike 14/29
T2
Run 7/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:09:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:33:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:46:47
מעבר
T1 00:01:49
T2 00:00:44
הצג מפה