תוצאה
קטגוריה
29 / 16
56%
מגדר
29 / 16
56%
כללי
29 / 16
56%
Swim 13/29
T1
Bike 9/29
T2
Run 21/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:33
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:51:26
מעבר
T1 00:02:04
T2 00:00:51
הצג מפה