תוצאה
קטגוריה
29 / 11
38%
מגדר
29 / 11
38%
כללי
29 / 11
38%
Swim 10/29
T1
Bike 10/29
T2
Run 11/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:25
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:48:47
מעבר
T1 00:01:58
T2 00:00:46
הצג מפה