תוצאה
קטגוריה
29 / 8
28%
מגדר
29 / 8
28%
כללי
29 / 8
28%
Swim 8/29
T1
Bike 12/29
T2
Run 6/29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:10:18
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Total Bike 12.00 Km 00:34:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Total Run 3.00 Km 00:47:11
מעבר
T1 00:01:45
T2 00:00:51
הצג מפה