מקטע זמן
בקרת כרוז 00:00:12.570
בקרת סיום 00:00:20.557
סיום 00:00:21.930
סיום 00:00:22.543