תוצאה
אישי
קטגוריה
622 / 17
3%
מגדר
1811 / 22
2%
כללי
2092 / 25
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:32:41
10K 10.00 Km 00:42:08
20K 20.00 Km 01:24:23
21.1K 21.10 Km 01:28:56
28.6K 28.60 Km 02:01:25
29.3K 29.30 Km 02:03:42
30K 30.00 Km 02:06:43
35.5K 35.50 Km 02:27:47
38K 38.00 Km 02:37:31
40K 40.00 Km 02:49:22
42.2K 42.20 Km 02:58:33
Total Run 42.20 Km 02:58:33
הצג מפה
שוונגתג