תוצאה
אישי
קטגוריה
622 / 545
88%
מגדר
1811 / 1545
86%
כללי
2092 / 1737
84%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 01:05:36
10K 10.00 Km 01:19:44
20K 20.00 Km 02:20:04
21.1K 21.10 Km 02:26:49
28.6K 28.60 Km 03:15:40
29.3K 29.30 Km 03:19:12
30K 30.00 Km 03:23:47
40K 40.00 Km 04:30:47
42.2K 42.20 Km 04:45:22
Total Run 42.20 Km 04:45:22
הצג מפה
שוונגתג