תוצאה
אישי
קטגוריה
424 / 400
95%
מגדר
1811 / 1634
91%
כללי
2092 / 1859
89%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
20K 20.00 Km 01:51:56
21.1K 21.10 Km 01:59:42
28.6K 28.60 Km 03:05:00
29.3K 29.30 Km 03:08:20
30K 30.00 Km 03:12:59
40K 40.00 Km 04:35:55
42.2K 42.20 Km 04:55:27
Total Run 42.20 Km 04:55:27
הצג מפה
דירוג

רצף זמן


שוונגתג