תוצאה
אישי
קטגוריה
75 / 65
87%
מגדר
281 / 231
83%
כללי
2092 / 1912
92%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:50:51
10K 10.00 Km 01:06:14
20K 20.00 Km 02:15:28
21.1K 21.10 Km 02:23:17
28.6K 28.60 Km 03:21:23
29.3K 29.30 Km 03:25:19
30K 30.00 Km 03:30:38
40K 40.00 Km 04:44:46
42.2K 42.20 Km 04:59:00
Total Run 42.20 Km 04:59:00
הצג מפה
שוונגתג