תוצאה
אישי
קטגוריה
203 / 170
84%
מגדר
1811 / 1474
82%
כללי
2092 / 1651
79%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:46:46
10K 10.00 Km 01:00:17
20K 20.00 Km 02:01:51
21.1K 21.10 Km 02:08:30
28.6K 28.60 Km 03:00:29
29.3K 29.30 Km 03:04:02
30K 30.00 Km 03:09:11
40K 40.00 Km 04:22:03
42.2K 42.20 Km 04:36:16
Total Run 42.20 Km 04:36:16
הצג מפה
שוונגתג