תוצאה
אישי
קטגוריה
75 / 57
76%
מגדר
281 / 202
72%
כללי
2092 / 1783
86%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:51:37
10K 10.00 Km 01:07:46
20K 20.00 Km 02:15:19
21.1K 21.10 Km 02:22:37
28.6K 28.60 Km 03:14:21
29.3K 29.30 Km 03:18:19
30K 30.00 Km 03:23:01
40K 40.00 Km 04:31:04
42.2K 42.20 Km 04:46:04
Total Run 42.20 Km 04:46:04
הצג מפה
שוונגתג