תוצאה
אישי
קטגוריה
424 / 389
92%
מגדר
1811 / 1590
88%
כללי
2092 / 1796
86%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:48:29
10K 10.00 Km 01:02:37
20K 20.00 Km 02:06:17
21.1K 21.10 Km 02:13:28
28.6K 28.60 Km 03:05:18
29.3K 29.30 Km 03:09:14
30K 30.00 Km 03:14:16
40K 40.00 Km 04:29:59
42.2K 42.20 Km 04:46:22
Total Run 42.20 Km 04:46:22
הצג מפה
דירוג
שוונגתג