תוצאה
אישי
קטגוריה
75 / 69
92%
מגדר
281 / 246
88%
כללי
2092 / 1969
95%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:49:34
10K 10.00 Km 01:03:52
20K 20.00 Km 02:09:47
21.1K 21.10 Km 02:18:29
28.6K 28.60 Km 03:18:39
29.3K 29.30 Km 03:23:26
30K 30.00 Km 03:29:01
40K 40.00 Km 04:51:54
42.2K 42.20 Km 05:07:40
Total Run 42.20 Km 05:07:40
הצג מפה
דירוג

רצף זמן


שוונגתג