תוצאה
אישי
קטגוריה
68 / 23
34%
מגדר
281 / 61
22%
כללי
2092 / 830
40%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:43:30
10K 10.00 Km 00:56:01
20K 20.00 Km 01:51:30
21.1K 21.10 Km 01:57:32
28.6K 28.60 Km 02:40:59
29.3K 29.30 Km 02:44:02
30K 30.00 Km 02:48:02
35.5K 35.50 Km 03:16:38
38K 38.00 Km 03:29:45
40K 40.00 Km 03:46:21
42.2K 42.20 Km 03:59:01
Total Run 42.20 Km 03:59:01
הצג מפה
דירוג

רצף זמן


שוונגתג