תוצאה
אישי
קטגוריה
395 / 340
87%
מגדר
1811 / 1571
87%
כללי
2092 / 1770
85%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:49:38
10K 10.00 Km 01:03:48
20K 20.00 Km 02:07:39
21.1K 21.10 Km 02:14:45
28.6K 28.60 Km 03:05:14
29.3K 29.30 Km 03:08:55
30K 30.00 Km 03:13:47
40K 40.00 Km 04:30:10
42.2K 42.20 Km 04:45:13
Total Run 42.20 Km 04:45:13
הצג מפה
שוונגתג