תוצאה
אישי
קטגוריה
48 / 10
21%
מגדר
1811 / 714
40%
כללי
2092 / 769
37%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:42:22
10K 10.00 Km 00:54:35
20K 20.00 Km 01:49:07
21.1K 21.10 Km 01:55:03
28.6K 28.60 Km 02:37:41
29.3K 29.30 Km 02:40:45
30K 30.00 Km 02:44:45
35.5K 35.50 Km 03:16:50
38K 38.00 Km 03:31:19
40K 40.00 Km 03:45:32
42.2K 42.20 Km 03:56:33
Total Run 42.20 Km 03:56:33
הצג מפה
שוונגתג