תוצאה
אישי
קטגוריה
203 / 173
86%
מגדר
1811 / 1536
85%
כללי
2092 / 1723
83%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
7.7K 7.70 Km 00:46:08
10K 10.00 Km 01:00:05
20K 20.00 Km 02:08:32
21.1K 21.10 Km 02:17:47
28.6K 28.60 Km 03:10:14
29.3K 29.30 Km 03:13:55
30K 30.00 Km 03:18:52
40K 40.00 Km 04:29:10
42.2K 42.20 Km 04:44:07
Total Run 42.20 Km 04:44:07
הצג מפה
דירוג
שוונגתג