תוצאה
אישי
קטגוריה
48 / 44
92%
מגדר
1811 / 1763
98%
כללי
2092 / 2021
97%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
10K 10.00 Km 01:28:10
20K 20.00 Km 02:32:49
21.1K 21.10 Km 02:41:01
28.6K 28.60 Km 03:34:27
29.3K 29.30 Km 03:38:36
30K 30.00 Km 03:43:55
35.5K 35.50 Km 04:24:07
42.2K 42.20 Km 05:23:37
Total Run 42.20 Km 05:23:37
הצג מפה
דירוג

רצף זמן


שוונגתג