תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
4 / 4
100%
כללי
5 / 4
80%