תוצאה
קטגוריה
21 / 21
100%
מגדר
25 / 25
100%
כללי
64 / 64
100%