תוצאה
קטגוריה
21 / 20
96%
מגדר
25 / 24
96%
כללי
64 / 62
97%