תוצאה
קטגוריה
21 / 19
91%
מגדר
25 / 23
92%
כללי
64 / 61
96%