תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
25 / 22
88%
כללי
64 / 57
90%