תוצאה
קטגוריה
21 / 18
86%
מגדר
25 / 21
84%
כללי
64 / 56
88%