תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
25 / 20
80%
כללי
64 / 54
85%