תוצאה
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
25 / 19
76%
כללי
64 / 53
83%