תוצאה
קטגוריה
21 / 15
72%
מגדר
25 / 18
72%
כללי
64 / 52
82%