תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
25 / 17
68%
כללי
64 / 51
80%