תוצאה
קטגוריה
21 / 13
62%
מגדר
25 / 16
64%
כללי
64 / 47
74%