תוצאה
קטגוריה
21 / 12
58%
מגדר
25 / 15
60%
כללי
64 / 46
72%