תוצאה
קטגוריה
21 / 11
53%
מגדר
25 / 14
57%
כללי
64 / 45
71%