תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
25 / 13
52%
כללי
64 / 43
68%