תוצאה
קטגוריה
21 / 10
48%
מגדר
25 / 12
48%
כללי
64 / 42
66%