תוצאה
קטגוריה
21 / 9
43%
מגדר
25 / 11
44%
כללי
64 / 40
63%