תוצאה
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
25 / 9
36%
כללי
64 / 36
57%